SM 21 Energetyka Sp. z o.o. 25 lat doświadczeń

03 : 57 : 29niedziela, 29 maja 2022r.

Dostawa wytwornicy pary z oleju term. 12 grudnia 2015

Dostawa wytwornicy pary (wymiennik olej termiczny/para) produkcji Aura GmbH dla zakładów drzewnych w województwie lubuskim.

SM 21 Energetyka Sp. z o.o. dostarczyła wytwornicą pary o wydajności 3700 kg/godz i ciśnieniu roboczym 12 bar dla nowej linii technologicznej. Wytwornica w pełni zautomatyzowana wraz z automatyką odsalania, odmulania oraz zbiornikiem przygotowania wody.


Copyright 2012-2022 SM 21 Energetyka Sp. z o.o.

SM 21 Energetyka sp. z o.o. - bezpośredni przedstawiciel zachodnich producentów urządzeń technicznych
(kotły parowe, urządzenia podgrzewające olej termiczny, stacje uzdatniania wody, spalarnie odpadów).
Siedziba firmy: ul. Zgierska 73, 90-960 Łódź, Polska. tel. 42 6576298; fax. 42 6572407