SM 21 Energetyka Sp. z o.o. 25 lat doświadczeń

14 : 06 : 55



wtorek, 21 wrzeœnia 2021r.

Dostawa suszarki do Hotelu Gołębiewski w 08 paŸdziernika 2014

Dostarczyliśmy kolejne urządzenie, tym razem to suszarka Girbau typ STI-77.


Copyright 2012-2021 SM 21 Energetyka Sp. z o.o.

SM 21 Energetyka sp. z o.o. - bezpośredni przedstawiciel zachodnich producentów urządzeń technicznych
(kotły parowe, urządzenia podgrzewające olej termiczny, stacje uzdatniania wody, spalarnie odpadów).
Siedziba firmy: ul. Zgierska 73, 90-960 Łódź, Polska. tel. 42 6576298; fax. 42 6572407