SM 21 Energetyka Sp. z o.o. 25 lat doświadczeń

13 : 56 : 57wtorek, 21 wrzeœnia 2021r.

Dostawa podgrzewacza oleju termicznego. 21 marca 2014

Dostarczyliśmy podgrzewacz oleju termicznego do zakładu celulozowego w województwie Wielkopolskim.


Copyright 2012-2021 SM 21 Energetyka Sp. z o.o.

SM 21 Energetyka sp. z o.o. - bezpośredni przedstawiciel zachodnich producentów urządzeń technicznych
(kotły parowe, urządzenia podgrzewające olej termiczny, stacje uzdatniania wody, spalarnie odpadów).
Siedziba firmy: ul. Zgierska 73, 90-960 Łódź, Polska. tel. 42 6576298; fax. 42 6572407